PROGRAM MERYTORYCZNY SYMPOZJUM

VI Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej pt.: „Stany nagłe w medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym”, które odbędzie się w dniach
15-17 maj 2019 r. w Grudziądzu.

15 maj 2019 ROKU

od godz. 08:15 Rejestracja uczestników Sympozjum w Biurze Sympozjum

10:00 – 11:20 Posiedzenie Szkoleniowe – dodatkowe 2 punkty edukacyjne dla ratowników medycznych  

Temat:” Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia – jako element podnoszący jakość systemu PRM”

Wykładowcy: prof. Jerzy Robert Ładny, dr Klaudiusz Nadolny, mgr Michał Kucap, mgr Piotr Szwedziński  

Ilość miejsc –bez ograniczeń
Sala wykładowa (centralna)

11:30 – 12:10 Uroczyste otwarcie VI Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej

Wystąpienie zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji.

Wręczenie nagrody „Wiktor Ratownictwa Medycznego”.

 

I SEMINARIUM

12:10 – 12:30 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

„ Płynoterapia w medycynie ratunkowej?”

Prof. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


I Sesja Plenarna
– „Stany zagrożenia życia różnego pochodzenia cz.1”

Godziny 12:40 – 13:55

Prowadzący:

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Basiński
Prof. dr hab.n.med. Janusz Bohosiewicz
Dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

12:30 – 12:45 „Leczenie przeciwbólowe w wybranych zespołach klinicznych” prof. Andrzej 
 Basiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

12:45 – 13:00 „CUD” – wyboista droga do powstania Centrów Urazowych Dziecięcych w Polsce” prof. Janusz Bohosiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej, Rektor Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

13:00 – 13:15 „Dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia dotycząc postępowania dyspozytorów medycznych oraz zespoły ratownictwa medycznego u pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu – aktualizacja dokumentu” – prof. Jerzy Robert Ładny Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  – wykład we współpracy z firmą Boehringer Ingelheim

13.15 – 13.30 „ Burza elektryczna. Zagrożenia. Postępowanie” prof. Maciej Sterliński – Instytut Kardiologii w Warszawie, Przewodniczący Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

13:30 – 13:45 „Analiza postępowanie z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym z całej Polski w 2018 roku” dr Klaudiusz Nadolny – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

13:45 – 14:00  „Leczenie p/płytkowe w opiece przedszpitalnej” – prof. Jacek Kubica – Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prorektor ds. badań Naukowych Collegium Medicum

14:00 – 14:05 Podsumowanie Sesji – pytania?

14:05- 15:00 Obiad

           

II Sesja Plenarna – ‘Stany zagrożenia życia różnego pochodzenia cz.2”

Godziny 15:00-16:30

Prowadzący:

Dr hab.n.med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz  
Prof. dr hab.n.med Maciej Sterliński
Dr n.med. Jarosław Woroń

15:00 – 15:15 „Leczenie p/bólowe w opiece przedszpitalnej” – dr Jarosław Woroń – Polskie Towarzystwo Badania Bólu

15:15 – 15:30 „Pacjent z OZW na SOR-ze” dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15:30 – 15:45 Strategia transformacji ratownictwa medycznego w Ukrainie? Prof. Oryna Detsyk – Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku, Ukraina

15:45 – 16:00 Pacjent z kardiowerterem defibrylatorem na SOR”  byłby ciekawy i 
odpowiedni? Prof. Dorota Zyśko – Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

16:00 – 16:15 „Duszność jako powód wezwania ZRM” – prof. Jacek Gajek – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

16:15 – 16:35 „ EMS system in New Jersey, with the example of Atlanticare and Mid-Atlantic Medevac” mgr Robert Trzepizur NRP, FP – Atlatnic Medevac

16:35 – 16:40 Podsumowanie Sesji

16:40-16:55 – Przerwa kawowa

           

III Sesja Plenarna – „System Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”

Godziny 16.55-18.35

Prowadzący:

Dr hab.n.o zdr. Robert Gałązkowski prof. nadzw.
Mgr Mateusz Komza
Dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

 16:55 – 17:10 „System SWD PRM po zmianie administratora”. Mgr Mateusz Komza – Dyrektor ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

17:10 – 17:25 „ Nowe rozwiązanie techniczne w systemie PRM” mgr Piotr Buło DGT

17:25 – 17:40 „Ogólnopolski rejestr przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia – wstępne wyniki z SWD PRM” dr Klaudiusz Nadolny Katedry Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

17:40 – 17:55 „Rola Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych” mgr Opałka Marta – Kierownik ds. akredytacji Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

17:55 – 18:10 „Simulation as a tool of education of emergency dipatchers” mgr Jan Bradna – Hradec Kralove, Czech Republic, Life Support

18:10 – 18:25  ” System ratownictwa medycznego bez lekarza, na przykładzie Republiki Czeskiej” – mgr Tomas Jeżek – Hradec-Kralove, Zachranna Sluzba

18:25 – 18:30 – Podsumowanie Sesji

 

16 MAJ 2019 ROKU

08:00 – 09:00 Śniadanie
09.00 – 11.30 – Seminarium  
09.00 – 11.30 – Warsztaty

Tematyka Seminarium: Dodatkowe 4 punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

  • Postępowanie podczas zdarzeń masowych- Michał Kucap
  • Farmakologia w ratownictwie medycznym – Piotr Szwedziński

Tematyka warsztatów:

Elementy TCCC w pracy zespołów Ratownictwa Medycznego – kom. Sławomir Butkiewicz BOA KGP.

 

II SEMINARIUM

 IV  Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.1”

Godziny 12.00-13.55

Prowadzący:

Prof. dr hab.n.med. Sergiy Fedorov
Dr n. o zdr. Patryk Rzońca
Dr n.med. Natalia Izhystka

12:00 – 12:15 „Pacjent z dolegliwościami bólowymi w Oddziale Ratunkowym na przykładzie Klinicznego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku” – dr Daniel Ślęzak – Kierownik Kierunku Ratownictwo Medyczne, GUMED

12:15 – 12:30  „ Resuscytacja płynowa w pomocy przedszpitalnej w urazach” prof. Andrzej 
 Basiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

12:30 – 12:45 „ Obrażenia ciała w praktyce zespołów HEMS w Polsce” – dr Patryk Rzońca – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12:45 – 13:00 „Podstawy kapnografii” – dr  Małgorzata Rak – specjalista medycyny ratunkowej

13:00 – 13:15  „ Leczenie p/bólowe w okresie przedszpitalnym – nowe rozwiązania i analiza postępowania zespołów ratownictwa medycznego z całego kraju” dr Klaudiusz Nadolny Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

13:15 -13:30  „Organizacja działań ratunkowych w sytuacji aktu terroru – kom. Sławomir Butkiewicz BOA KGP

13:30 – 13:45 „ Perspektywy ratownictwa medycznego w świetle reformy służby zdrowia na krainie” dr Natalia Izhytska – Uniwersytet Medyczny w Lwowie

13:45 – 14:00 ” Czy pacjent pediatryczny po urazie jest wyzwaniem dla zespołów ratownictwa medycznego” mgr Michał Kucap – Adiunkt Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

14:00 – 14:05 – Podsumowanie Sesji

14:05 – 15:00 – Obiad

 

                       V Sesja Plenarna – „ Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.3”

Godziny 15.00-16.20

Prowadzący:

Mgr Piotr Szwedziński
Dr n.med. Grzegorz Michalak
Dr n. med. Przemysław Paciorek

15:00 – 15:15 „Organizacja i koordynacja pobrania
narządów od zmarłych wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Rola jednostek systemu PRM.” Dr Grzegorz Michalak – Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:15 – 15:30 „Jakość działań ZRM na miejscu zdarzenia o charakterze masowym. Analiza przypadków” mgr Adam Gorgol – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:30 – 15:45 „Obrzęk płuc z niskim ciśnieniem tętniczym w praktyce ZRM” mgr Piotr Szwedziński – Prodziekan ds. ratownictwa medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

15:45 – 16:00 „Manchester Triage System w Szpitalu M. Kopernika w Gdańsku” Krzysztof Flis Szpitalny Oddział Ratunkowy, Gdański Uniwersytet Medyczny , lek. Jakub Jażdżewski – Kierownik Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital w Chojnicach

16:00 – 16:15 „ Donosowe podawanie leków u dzieci” lek. Piotr Rychlik – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Gdański Uniwersytet Medyczny

16:15 – 16:30 – Podsumowanie Sesji

                        VI Sesja Plenarna – „Stany zagrożenia życia – wybrane aspekty cz.4”

Godziny 16.30-17.30

Prowadzący:

Dr n.o.zdr. Daniel Ślęzak
Prof. dr hab.n.med. Oryna Detsyk
Dr hab.n.med Dariusz Timler

16:30 – 16:45 „ Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego” dr n.med. mgr prawa Ania Rej- Kietla – Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

16:45 – 17:00 „Senior pod wpływem etanolu jako pacjent SOR” dr Marta Golis-Gucwa,

Dr Ewelina Szymczak,  dr hab. Dariusz Timler – Zakład Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

17:00 – 17:15 „ Ubezpieczenie prawne dla ratowników medycznych” Tomasz Romański, Firma Inter Polska

17:15 – 17:30 „Wiedza z zakresu medycyny taktycznej  żołnierzy biorących udział w kursie oficerskim” dr Beata Zysiak-Christ – Adiunkt, Akademia Wojsk Lądowych

17:30 – 17:45 Ukąszenia przez zwierzęta jadowite – czy tylko żmija zygzakowata jest jedynym zagrożeniem jakie możemy spotkać w praktyce ZRM i SOR ? lek. Michał Dudek – specjalista medycyny ratunkowej

17:45- 18:00 Odprowadzenie aVR – czy jest istotne diagnostycznie? Mgr Tomasz Kulpok-Bagiński – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital w Rybniku

18:00-18:10 Podsumowanie Sesji

18:10 – 18:15 Zakończenie Sympozjum