PROGRAM POZAMERYTORYCZNY SYMPOZJUM

 VI Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej pt.: „Stany nagłe w medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym”, które odbędzie się w dniach 15-17 maj 2019 r. w Grudziądzu.

 

16 maj 2019 ROKU

 20.00-23.30 – Uroczysta Kolacja – „niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.