KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Mirosław Bałka

Członkowie:

Jerzy Robert Ładny
Klaudiusz Nadolny
Bogdan Wiśniewski
Mirosław Szulc
Michał Kucap
Marta Jarzębowska

 

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR