OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

Działając w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników i wykładowców a także w obliczu obostrzeń dotyczących spotkań i wyjazdów personelu medycznego, w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu VII Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej pt.: „Medycyna Ratunkowa i Ratownictwo Medyczne – wczoraj, dziś i jutro”, które pierwotnie miało się odbyć dniach 20-22 maj 2020 r. w Grudziądzu, a później przesunięte na 2-4 wrzesień 2020 roku.
Podjęta przez nas decyzja jest nie tylko głosem rozsądku, ale także wyrazem
naszej wielkiej troski o Państwa zdrowie. Jednocześnie pragniemy poinformować́, że odwołanie tegorocznego Sympozjum, nie wpłynie na organizację kolejnych edycji. Już teraz Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w 2021 roku.

W imieniu Komitetu Naukowego W imieniu Komitetu Organizacyjnego
VII Międzynarodowego Sympozjum VII Międzynarodowego Sympozjum
prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny Mirosław Bałka
dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny